Już jest! Podręcznik "Klauzule społeczne w praktyce. Podręcznik wdrażania modelu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych."

Szanowni czytelnicy,

Centrum Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z ROPS w Gdańsku, firmą Witkac sp. z o. o. oraz partnerem ponadnarodowym z Hiszpanii, opracowało w ramach projektu "Model na więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, podręcznik p.t. "Klauzule społeczne w praktyce. Podręcznik wdrażania modelu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych". 

Wersja PDF podręcznika dostępna jest w bazie wiedzy.

Jeśli jesteś przedstawicielem JST i chcesz się dowiedzieć jak modelowo zlecać realizację zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych, albo jesteś przedstawicielem podmiotu ekonomii społecznej i chcesz się dowiedzieć jak przygotować się do udziału w przetargach ogłaszanych przez JST z wykorzystaniem klauzul społecznych, zgłoś się do nas a wydrukowaną wersję podręcznika otrzymasz za darmo!

Adres naszej siedziby:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

ul. Sienkiewicza 19

76-200 Słupsk

tel. 59 8402920


Zachęcamy do lektury i przekonania się że wspieranie podmiotów, które oprócz biznesu realizują także cele społeczne, jest proste, przyjemne i pożyteczne