Przygotowanie - JST

KORZYŚCI Z REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PES

Korzyści dla JST i całej społeczności lokalnej

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH

Co powinien zrobić samorząd, zanim zacznie stosować klauzule społeczne

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

Klauzule społeczne na co dzień